Home » Adventure Posten » Blade » Vol 3 No 3 September 1989

Vol 3, No 3 - September 1989

Forsiden af Vol 3, no 3 - 1989
Indholdsfortegnelse: 
2 — Leder/Fakta om AP
Chefredaktøren knytter et par kommentarer til dette nummer af Adventure Posten. Adresse og telefonnummer samt oversigt over medarbejderne findes også her.
3 — Indhold
Skal det skæres ud i pap?
4 — Beginner’s Hints
Den Gamle fortæller denne gang om. hvor vigtigt det er at forstå grammatikken i et adventure. NYX knytter en kommentar efter artiklen.
6 — Telefonsjov?
Et referat af nogle telefonsamtaler alle foretaget udenfor telefontiden! Her får du en ide om, hvad der sker ved telefonerne.
9 — Zas RPG - Hjørne
NYHED! Fra nu af og fremover vil Zaz alias Casper Kvan Clausen fast skrive om D&D. Læs denne artikel før du læser noget andet.
11 — A—MOC’s Corner
Siderne med skud i er tilbage igen. Denne gang løftes sløret for Warps’ne i Fish fra Magnetic Scrolls ligesom et Maze-kort til Zak McKraken leveres til læserne. Her snyder du ikke dig selv!!
14 — Tryk på trykkeriet!
Læserne får et lille indblik i, hvad der foregår på redaktionen, når der foregår noget! Læs hvordan Aage, Coke og Claus Mathiesen tilsammen rejste godt 1.200 km en søndag i august!
15 — Essayliste
Liste over essay-løsninger bragt i Posten.
16 — 9 x tips
Vi tager hul på de første 9 af de 20 sider tips i dette nummer.
25 — Hooked on Adventure
Coke vrider hjernen for at levere 12 siders adventurestof. heriblandt 2 sider tips. De nye telefon- numre og tider er også med her.
37 — Grow up + tips!
43 — The Hardcore Helpline
Der blev alligevel plads til lidt Hardcore!
47 — Get Rid of Your S***!
Her sælges denne gang kun nyt software fra AK.
49 — Seabase Delta—Essay
Sidste del af Claus Mathiesens mesterværk
PDF file(s):